PIKSEL

Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej

Kontakt

O Fundacji

Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej "PIKSEL" działa od lutego 2007 r. Jej jednoosobowym założycielem jest Polska Izba Komunikacji Elektronicznej. Fundacja nie ma własnych członków, działa natomiast na rzecz operatorów telewizji kablowych - członków Izby.

Głównym celem powołania Fundacji była konsolidacja operatorów kablowych, prowadzenie wspierającej ich oraz promującej ideę komunikacji multimedialnej działalności gospodarczej.

Powołanie Fundacji to również odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska operatorów, nadawców oraz producentów sprzętu i usług, którzy od dawna wykazywali zainteresowanie współpracy z partnerem, który nie tylko ułatwiałby kontakty w branży, ale pozwoliłby im także obniżać koszty działalności.

udostępnienie wolumenu abonentów

obniżenie kosztów dostępu do programu

szybsze stworzenie sieci dystrybucyjnej

promocja kanałów

ZŁOTA PIKE

Członkowie Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej od 2007 roku przyznają swoją specjalną nagrodę osobom, przedsiębiorstwom oraz instytucjom, które w sposób godny wyróżnienia przyczyniają się do rozwoju całej branży i swoją działalnością – zarówno biznesową, jak i społeczną – stanowią wzór do naśladowania. Wyboru Laureatów dokonuje Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Prezydium Zarządu PIKE oraz laureaci poprzednich edycji konkursu. Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy Członkowie PIKE – zatem w imieniu Prezesa Jerzego Straszewskiego mam przyjemność zaprosić Państwa do nadsyłania zgłoszeń kandydatur w tegorocznej edycji nagród Złota PIKE.

tworzenie forum wymiany informacji i doświadczeń
ułatwianie kontaktów w branży
wspieranie bieżącej działalności operatorów
promocja komunikacji multimedialnej
umożliwienie zainteresowanym operatorom dostępu do sygnału telewizji cyfrowej, bez konieczności zakupu przez nich stacji czołowej
obniżanie kosztów działalności
edukacja
ułatwianie kontaktów operatorów z ich potencjalnymi partnerami biznesowymi z całego świata

Głównym celem jest konsolidacja operatorów kablowych, prowadzenie wspierającej ich oraz promującej idei komunikacji multimedialnej

Aktywności

prowadzenie negocjacji z nadawcami programów telewizyjnych
uruchamianie projektów z zakresu telewizji cyfrowej oraz dostępu do Internetu
organizowanie szkoleń i warsztatów dla różnych grup zawodowych
pozyskiwanie funduszy unijnych na cele Fundacji
organizowanie międzynarodowych misji gospodarczych
wspieranie rozwoju telewizji lokalnych i stworzenie ich ogólnopolskiego pasma

Kontakt

+48 22 696 65 31

ul. Przemysłowa 30,
00-450 Warszawa